mapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČRmapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČR

PAQ Research

1/ Index vzdělávacích problémů

Nedokončování základní školy, propadání a vysoké absence v hodinách. To všechno může negativně ovlivnit budoucnost dětí. Problémy ve škole se v dospělosti totiž mění v horší pozici na trhu práce, potažmo chudobu. V PAQ Research jsme z těchto tří ukazatelů vytvořili Index vzdělávacích problémů. Ukázalo se, že vzdělávací neúspěšnost se netýká jen chudých krajů jako je Karlovarský nebo Ústecký. Trápí i periferie těch bohatších třeba Plzeňského nebo Olomouckého. Také v prosperujících regionech se objevují ostrůvky vzdělávací neúspěšnosti. Dobře si vedou naopak bohatá města nebo rurální regiony, které nezatěžuje destabilizující chudoba. Kraje nejsou monolity a často v nich existující zcela bezproblémové části i zaostávající obce. Podívejte se, jak je na tom váš mikroregion.

Index Vzdělávacích problémů
Vzdělávací problémy na základních školách v ORP

velmi vysoké
vysoké
střední
nízké
velmi nízké

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

Shrnutí

 • Míra nedokončování ZŠ, propadání a vysokých absencí spolu úzce regionálně souvisí. Jsou to různé projevy jednoho problému — vzdělávací neúspěšnosti.
 • Karlovarský a Ústecký kraj mají nejvyšší problémy ve vzdělávání, ale i zde je 6 ORP, které nepatří do pětiny Česka s nejvyšší neúspěšností.
 • V Plzeňském, Jihočeském, Libereckém či Olomouckém kraji vznikají vnitřní periferie — ORP ležící na hranicích ČR nebo s chudšími kraji, které mají vysokou neúspěšnost.
 • Kraje nejsou monolity — v Moravskoslezském, Libereckém ale i Královéhradeckém kraji jsou ORP patřící do pětiny nejúspěšnějších i nejvíce zaostávajících v rámci ČR.
 • V některých krajích existují „ostrůvky vzdělávací neúspěšnosti“. Někde sousedí oblasti velmi problémové a úspěšné. To může být dáno sociálními podmínkami mikroregionu, ale i odlišnou snahou obcí s neúspěšností bojovat.
 • Omezené vzdělávací problémy jsou kromě nejbohatších měst zejména venkovské regiony Vysočiny a Zlínska.

Definice a smysl indexu

Index postihuje nejzávažnější vzdělávací problémy — míru propadání, nedokončování ZŠvysoké absence. Ty často končí nedosažením středního vzdělání, absencí klíčových kompetencí, neúspěchem na pracovním trhu a chudobou či sociálním vyloučením. Dané tři vzdělávací problémy spolu úzce souvisí, PAQ Research je proto ukazuje v jednom robustním indexu (faktorová analýza). České ORP dělíme na pětiny (kvintily) podle úrovně indexu. Index nepokrývá celou kvalitu vzdělávání — například neukazuje, kolik žáků má lehce podprůměrné nebo naopak excelentní výsledky.

Více o metodice v záložce Jak se index počítá.

Máte zájem o detailnější analýzu Vašeho území?

Připravili jsme analytické zprávy pro všech 206 obcí s rozšířenou působností, kde najdete i doporučení jak v území zvyšovat vzdělávací úspěšnost.

Chci zprávu o ORP

Analýzy a vizualizace dat nejen o vzdělávání

Zajímají vás další ukazatele a vztahy mezi nimi? Vytvořte si vlastní analýzu ohledně vzdělávání či sociálních problémů v nástroji DataPAQ — Prohlížečka regionálních dat.

Chci začít analyzovat

Regiony s nejvyšší mírou vzdělávacích problémů

V pětině ORP s nejvyšší vzdělávací neúspěšností je míra propadání a nedokončování ZŠ více než dvojnásobná oproti zbytku ČR a absence jsou vyšší zhruba o 20 %. Tyto ORP můžeme rozdělit do tří kategorií:

 1. Strukturálně ekonomicky postižené kraje
  Vzdělávací problémy jsou podmíněné celkově vyšší chudobou a sociálním vyloučením regionu (Ústecký, Karlovarský kraj). V některých krajích se znevýhodnění koncentruje do části ORP. Například v Moravskoslezském kraji najdeme ORP s výraznými problémy (Vítkov, Havířov, Karviná), ale i s nízkou mírou problémů (Kopřivnice, Nový Jičín, Opava).
 2. Periferie krajů
  ORP v celkově průměrných krajích ČR, které leží na státních hranicích či hranicích s chudšími kraji. Sdílejí jejich sociální problémy a odlehlost zhoršuje řízení vzdělávání jako například nízká dostupnost učitelů a podpůrných pracovníků. Jde o části Plzeňského (Stříbro, Stod, Tachov), Libereckého kraje (Frýdlant, Tanvald) a dalších krajů (Králíky, Jeseník, Pohořelice).
 3. Ostrůvky vzdělávací neúspěšnosti v dalších regionech
  Specifická ORP (např. Trhové sviny, Hořice, Neratovice), kde je vyšší míra neúspěšnosti než v okolí. Může jít o vliv specifických sociálních problémů (např. vyloučená lokalita, vysoký počet agenturních pracovníků a dětí s jiným mateřským jazykem) či lokální selháním vzdělávací soustavy. V některých případech může jít o důsledek pohybu žáků mezi ORP (část dětí jezdí do “lepších” škol mimo lokalitu).

Regiony s nízkou mírou vzdělávacích problémů

V pětině ORP s nejnižšími problémy ve vzdělávání je míra propadání a nedokončování devíti tříd ZŠ dvakrát až třikrát nižší než ve zbytku Česka a absence jsou nižší zhruba o 20 procent. Mezi tyto regiony patří:

 1. Rurální regiony s nízkou mírou destabilizující chudoby
  Ve Zlínském kraji a na Vysočině spadá většina ORP do pětiny s nejnižší vzdělávací neúspěšností. Roli hraje absence destabilizující chudoby rodin, vyšší sociální kapitál daný lokálními komunitami a některé další specifické podmínky (např. Zlínský kraj má vysokou míru odkladů nástupu na ZŠ).
 2. Ostrůvky vzdělávací úspěšnosti
  V některých ORP Libereckého kraje (Semily), Moravskoslezského kraje a dalších regionů je nižší neúspěšnost než v okolí. Jedním z důvodů může být i vyšší zaměření na podpůrné činnosti ve škole nebo řízení vzdělávání.
 3. Bohatá města
  Relativně nízká vzdělávací neúspěšnost je v bohatých městech jako Praha či Plzeň. Nicméně většinou patří až do druhé pětiny ORP podle vzdělávací neúspěšnosti. V těchto městech přes ekonomickou prosperitu existuje destabilizující chudoba a také velmi rozdílná kvalita škol.

Vzdělávání podle kvintilů Indexu vzdělávacích problémů

Průměr nedokončování, propadání a absencí v daném kvintilu

Nedokončování ZŠPropadáníAbsence
1. kvintil1,9 %0,6 %74 h
2. kvintil2,5 %0,8 %86 h
3. kvintil4,4 %1,4 %85 h
4. kvintil5,3 %1,7 %93 h
5. kvintil9 %3,2 %100 h
Celá ČR4,3 %1,4 %88 h

Kam dále?
Jak pochopit zdroje neúspěšnosti

Vzdělávací neúspěšnost často odráží sociální problémy v regionu, kvůli kterým mají děti ve vzdělávání horší startovací podmínky a podporu. S jakými sociálními problémy ale neúspěšnost souvisí? Hrají roli exekuce, bytová nouze či nízké vzdělání rodičů? Podívejte se na Indexy sociálních problémů.

Sociální problémy ale vzdělávací neúspěšnost neurčují úplně. Obce mohou děti podporovat kvalitní prací škol, předškolním vzděláváním, lepším financováním, podpůrnými pracovníky a volnočasovou činností či kvalitním sociálním systémem. Jaké obce mají vyšší vzdělávací neúspěšnost, než odpovídá jejich sociální situaci a jaké naopak dokáží se sociálními podmínkami bojovat? Podívejte se na Index zaostávání.