Zpět na mapu a katalog dobré praxe

Město Kadaň

Kadaň je příkladem vůle politické reprezentace ke změně sociálních podmínek nejvíce znevýhodněných obyvatel. Byty v sociálně vyloučené lokalitě byly postupně získány do vlastnictví města a vznikl v nich systém prostupného bydlení, ve kterém nájemníci spolupracují se sociálními pracovníky a dochází tak k podpoře školní docházky dětí a zaměstnanosti a oddlužení rodičů.

Vše by bylo těžší bez podpory neziskových organizací, jež mají v Kadani dobré postavení a ve spolupráci se školami i městem dokáží podporovat vzdělávací úspěch znevýhodněných dětí pomocí nízkoprahových klubů, kariérového poradenství nebo rozvoji kompetencí rodičů přímo v rodinách.

Kontext území

Poblíž elektrárny v Prunéřově pořídilo město Kadaň v 90. letech čtyři budovy z majetku Českých drah. Do nich byli nastěhováni lidé, kteří měli problém se splácením nájmu v centru města. Zároveň chátral bytový fond z 80. let se zastaralým topením na uhlí. Sociálně znevýhodněné obyvatelstvo vzniklo z původních dělníků pro stavbu tušimické elektrárny a pracovníků v dolech.

V 90. letech se začalo novou politickou reprezentací centrum města obnovovat. Staré byty byly převzaty od okresního podniku bytového hospodářství. Výzvou byla segregovaná lokalita v Prunéřově o cca 200 lidech, jež byla zanedbaná a bez sociální práce.

V roce 2002 nastoupil do čela města Kadaň Jiří Kulhánek a rozhodl se lokalitu spravovat ve spojení s Agenturou pro sociální začleňování. Do oblasti byl zaveden městský autobus, který přijížděl podle začátku výuky ve školách. Děti byly rozděleny do všech pěti ZŠ v Kadani. Toto řešení však nebylo ideální, neboť segregace je usazena ve zkušenostech rodin a změny jsou postupné. Proto bylo přistoupeno k další opatřením – především v oblasti zajištění kvalitního bydlení a návazné sociální práce s rodinami.

Oblasti dobré praxe

Prostupné bydlení dává rodinám šanci na nový začátek ve spolupráci se sociálními službami

S postupným rozšiřováním bytového fondu byl zaveden také systém prostupného bydlení. Jedná se o byty rozdělené podle kvality do tří kategorií s tím, že i nejnižší kategorie nabízí základní standard bydlení. Aby rodiny prostupovaly do bytů vyšší kvality, tak musí plnit konkrétní podmínky – školní docházka dětí, zaměstnanost rodičů (často ve spolupráci s úřadem práce) a věnovat se vlastnímu oddlužení, pokud se jich tento problém týká. K těmto aktivitám je rodinám k dispozici sociální pracovník.

Základním principem pro úspěch v prostupném bydlení je rozšiřování bytového fondu, neboť dostatek dostupných bytů dává potřebným rodinám stabilitu – bez hrozby využívání krátkodobých smluv v rámci komerčního bydlení. V samotných takto spravovaných bytových domech ve vlastnictví města funguje samospráva, kdy každý dům (včetně sociálně vyloučené lokality) má svého domovníka. Díky tomu jsou domy vymalované a uklizené. „Někdy se lidem z dvojky nechce do města (třetí kategorie) a brzdí nám prostup,” popisuje spokojenost lidí bývalý starosta Jiří Kulhánek.

Kariérové poradenství a středoškolské obory přímo ve městě odklání žáky od úřadu práce

Po pravidelném setkávání starosty, pracovnic nízkoprahového klubu a ZŠ praktické došlo ke shodě nad řešením problému žáků končících na úřadu práce a to v podobě otevření oborů kategorie E (nižší střední vzdělání s výučním listem) přímo ve městě Kadaň.

„Na zemědělce v Kadani (krajská) se nám podařilo otevřít zahradníka a zedníka. Dostali jsme z úřadu i pětadvacetileté děti, které se vrátily do školy. Jejich výmluva byla, že musí dojíždět, tak jsme jim to udělali přímo v Kadani. Zhruba 70 % jich to dokončilo po prvních 3 letech.“

Jiří Kulhánek, bývalý starosta Kadaně

Žáci dostávali během studia práci od města typu malování, údržba zeleně, stavba chodníků. Stali se tak dobrým příkladem pro vrstevníky. Postupně se přidali další obory: obráběč, strojní mechanik apod. Město podporovalo středisko SŠ v Kadani (odloučené pracoviště SOŠ v Chomutově) finančními prostředky, protože zejména stroje pro praktické vyučování jsou nákladná investice. Finance ale nebyly největší výzvou, tou bylo přesvědčení rodičů, aby děti na vzdělání přihlásily a k tomu ve městě pomohlo kariérní poradenství ze strany neziskových organizací.

Kariérové poradenství je intenzivní práce s motivací žáků

O kariérové poradenství se v Kadani stará nezisková organizaci Světlo Kadaň. Jejich činnost popsal Jiří Kulhánek následovně: „Největší práci odvedly holky ze Světla. Ony šly do Prunéřova a s mámou nebo tátou řešily proč dítě na střední školu neposlali. Ukázali jim příklad, proč je to dobrý a aby ho tam poslali.”

Světlo Kadaň nemělo pro kariérové poradenství vhodnou výchozí pozici. Ze začátku se potkávalo s nedůvěrou škol, ale postupně se stav zlepšil v době pandemie covid-19, v které děti využívaly počítače a doučování v nízkoprahových klubech a školy poté začaly s organizací spolupracovat. Ředitel sekce služeb pro děti a mládež Filip Ráža si pochvaluje výsledný stav pro propagaci svých služeb:

„Lezeme hodně do škol. Na třídních schůzkách nás pozve škola a rozdají se letáky. Na první den výuky nás škola pozve a mluvíme s dětmi. Říkáme jim, co pro ně můžeme udělat a kdy se na nás mohou obrátit. Někdy stačí získat dvě děti a ve třídě si to řeknou ve stylu: Pojď tam se mnou, já tam jdu zítra… Stává se nám, že nás využije starší sourozenec a teď tu máme jeho bratra.“

Filip Ráža, Ředitel sekce služeb pro děti a mládež, Světlo Kadaň

Doporučení prvních kroků pro zavedení dobré praxe

  1. Hledejte možnosti k rozšíření bytového fondu od výkupu bytů městem po hledání bytů na volném trhu. MPSV podporuje iniciativy pro sociální bydlení různými projekty na webu socialnibydleni.mpsv.cz
  2. Po ubytování rodiny zajistěte její napojení na:
    • a) sociální pracovníky (školní docházka, rodinné kompetence),
    • b) městský úřad pro zařízení finanční podpory rodin a navazující sociální práci,
    • c) úřad práce a dluhovou poradnu.
  3. U zajištěných rodin je důležité vzdělání budoucích dětí. Socioekonomicky znevýhodněné rodiny nemusí mít vysoké vzdělávací aspirace. Proto je důležité podporovat aktivity předškolních klubů (MŠ), doučování (ZŠ) a kariérního poradenství (ZŠ, SŠ).
Zpět na mapu a katalog dobré praxe