Nerovnosti ve vzdělávání můžeme narovnat, jen pokud jim budeme opravdu rozumět.

Ozvěte se nám

  • Zajímá vás detailní analýza pozice vašeho mikroregionu?
  • Stojíte před důležitým rozhodnutím a chcete ho podložit přesnými daty?
  • Nebo potřebujete analýzu, která vám pomůže dobře zacílit veřejné politiky?
  • Ozvěte se našemu kolegovi Janu Zemanovi a zjistěte víc o možnostech spolupráce.
Jan Zeman

Jan Zeman

jan.zeman@paqresearch.cz

+420 605 404 273

Co nabízíme?

01
Detailní kvantitativní analýza vybraného ORP, okresu či kraje

Identifikace slabých a silných stránek oproti mikroregionům s podobnou sociální situací. Rozšíření o data, která nejsou součástí webu, jako dávkový systém, předškolní vzdělávání nebo data o společném vzdělávání (např. SVP, podpůrná opatření). Návrh možných cílených opatření na základě dat a české a zahraniční dobré praxe.

02
Workshopy zaměřené na interpretaci dat z reportů nebo start strategického plánování

Prezentace a interpretace dat pro všechny aktéry v území (ORP, okres. kraj) a společná diskuse o možnostech řešení výzev a zavádění dobré praxe, kterou PAQ Research mapuje. Na workshop může navazovat druhý seminář, zacílený na strategické plánování ve vzdělávání - nastavení cílů, tvorba aktivit, vyjasnění odpovědnosti jednotlivých aktérů. Zaměření a obsah seminářů lze upravit podle potřeb, velikosti území i složení účastníků.

03
Odborné vedení lokálních aktérů při tvorbě strategie vzdělávání

Poskytnutí detailní analytické zprávy, nástrojů a postupů, jak vytvořit strategii vzdělávání pro dané území. Vedení lokálních aktérů při sběru dat pomocí rozhovorů a dotazníků pro školy, učitele nebo rodiče. Vydefinování klíčových oblastí, na které by se měl mikroregion zaměřit na základě analýzy všech získaných zdrojů. Nastavení ověřitelných a realistických cílů, doporučení ohledně aktivit pro jejich naplnění a navržení organizací a nástrojů, které je mohou pomoci realizovat.

Chcete se svými daty či nápady podílet na rozvoji mapy či k ní máte poznámky?

Napište hlavnímu autorovi projektu Václavu Korbelovi.