mapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČRmapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČR

PAQ Research

4/ Index financování škol

Spočítali jsme, kolik peněz na vzdělávání jednoho žáka za rok dostávají dohromady veřejné základní školy v jednotlivých ORP. Náš index financování škol zahrnuje finance od státu, zřizovatelů, tedy obcí, a z dotací. Vzdělávání znevýhodněných žáků vyžaduje kvalitní pedagogy, podpůrné pracovníky a dobré vybavení. Proto by financování školství mělo výrazně více odrážet sociální situaci, a to především destabilizující chudobu, která se vzděláváním souvisí nejvíc. To se v Česku neděje ani z financí od státu, obcí, ani z dotací. Možná i proto v ORP s nízkým financování vzdělávání častěji zaostává za sociální situací.

Index financování na žáka
Celkové financování ročně na žáka v ZŠ v rámci ORP

52-56 tisíc Kč
56-60 tisíc Kč
60-64 tisíc Kč
64-68 tisíc Kč
68-72,5 tisíc Kč
data chybí

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

Shrnutí

 • Do analýzy zařazujeme tu část financování od státu, obcí a z dotací, která by měla přímo pomáhat vzdělávání žáků. Od státu se jedná o platy pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga a nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje. Od obcí zařazujeme všechny neinvestiční výdaje, například příspěvky na pedagogické a nepedagogické pracovníky, vybavení nebo běžný provoz škol. Dotace zahrnují jak evropské fondy, tak národní dotační programy.
 • Financování je relativně plošné. Přes 150 ORP, tedy většina, se nachází v pásmu mezi 55 a 65 tisíci Kč na žáka na rok. Ani celkové rozdíly mezi mikroregiony nejsou vysoké a pohybují se mezi 52 a 72 tisíci Kč.
 • Financování základního vzdělávání nepomáhá školám kompenzovat sociální znevýhodnění žáků. Pětina ORP s nejvyšší mírou destabilizující chudoby (nejvyšší potřebou podpůrných profesí, doučování apod.) dostává 60 229 Kč na žáka, pětina ORP s nejmenším znevýhodněním 60 541 Kč na žáka. Financování je také nižší v ORP s vyšší vzdělávací neúspěšností.
 • Finance na žáka jsou ale nižší především v ORP, kde vzdělávání zaostává za sociální situací. Nízké finance tak mohou být jedním z důležitých faktorů zaostávání. Vztah platí pro všechny zdroje financování. Obce, kde vzdělávání zaostává za svými možnosti, dostávají méně peněz od státu, obcí i z dotací.
  Scatterplot závislosti financí na žáka na zaostávání vzdělávání za sociální situací
 • Destabilizující chudoba (exekuce, bytová nouze rodin apod.) výrazně souvisí se vzdělávací neúspěšností, ale financování na ní nereaguje. Naopak, více peněz dostávají ORP, které více trpí obecným socioekonomickým znevýhodněním (nižší vzdělání rodičů, dlouhodobě vyšší nezaměstnanost). Je to mimo jiné proto, že jde o rurální regiony s menšími školami. Obecné socioekonomické znevýhodnění regionu není ale tak významným prediktorem neúspěšnosti. Financování se tak proto stále míjí účinkem, pokud jím má být redukce neúspěšnosti.
  Scatterplot závislosti financí na žáka na destabilizující chudobě
  Scatterplot závislosti financí na žáka na socioekonomickém znevýhodnění
 • Celkově tak české financování představuje administrativně velmi složitý systém, který navíc dostatečně nepomáhá školám reagovat na sociální znevýhodnění žáků.

Definice a smysl indexu

Index zobrazuje objem finančních prostředků, které směřují ročně v přepočtu na žáka na neinvestiční transfery a výdaje a na dotace. To zahrnuje prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně asistentů pedagogů, ostatní neinvestiční výdaje, běžný provoz škol, další výdaje obcí a dotace z evropských fondů a národních dotačních programů. Zahrnujeme tedy pouze prostředky, které úzce souvisí se vzděláváním žáků. Proto vyřazujeme investiční výdaje a transfery.

Více o metodice v záložce Jak se index počítá.

Máte zájem o detailnější analýzu Vašeho území?

Připravili jsme analytické zprávy pro všech 206 obcí s rozšířenou působností, kde najdete i doporučení jak v území zvyšovat vzdělávací úspěšnost.

Chci zprávu o ORP

Analýzy a vizualizace dat nejen o vzdělávání

Zajímají vás další ukazatele a vztahy mezi nimi? Vytvořte si vlastní analýzu ohledně vzdělávání či sociálních problémů v nástroji DataPAQ — Prohlížečka regionálních dat.

Chci začít analyzovat

Regiony s vysokým financováním

Financování se mezi ORP výrazně neliší. Mezi ORP s relativně vyššími financemi na žáka tak najdeme jak s vysokými tak nízkými sociálními a vzdělávacími problémy. Finance od státu na platy se mezi kvintily ORP s různou mírou zaostávání a sociálních problémů liší jen velmi málo a pohybují se mezi 46 až 48 tisíci Kč na žáka. Výše čerpání dotací je mezi ORP také velmi podobná. Nejvíce se mezi ORP s různou mírou sociálních problémů liší příspěvky od obcí, a to až o pětinu.

Sociální problémy

 • Vysoké finance mají tak například Kraslice, Tanvald, Karviná nebo Jeseník, které patří do 20 % ORP s nejvyšší destabilizující chudobou i vzdělávacími problémy. Tyto ORP mají typicky vysoké finance od obcí.
 • Naopak ORP jako Nová Paka, Litovel nebo Písek mají nízké nebo průměrné sociální problémy ale vysoké finance. Úroveň financí na žáka je opět často díky relativně vyšším financím od obcí.

Zaostávání

 • Zaostávání souvisí s výší financí. Vysoké finance proto mají ORP jako Mohelnice, Bruntál, Uherský Brod nebo Litvínov, kde jsou vzdělávací problémy výrazně nižší než by odpovídalo sociální situaci. Najdeme i zaostávající ORP s vysokými financemi, ale pouze Tanvald a Králíky patří ze zaostávajících do horních 20 %.

Regiony s nízkým financováním

I na druhém konci spektra - tedy u ORP s nízkým financováním školství - vidíme souvislost se sociálními problémy a zaostáváním.

Sociální problémy

 • Mezi ORP s nejnižšími financemi najdeme jen výjimečně ORP s nízkými sociálními problémy - sem patří Slavkov u Brna či Kuřim. Výrazně častěji jsou podfinancované ORP s vysokými sociálními problémy - Rumburk, Ostrava, Bílina, Slaný, Neratovice a a části Plzeňského kraje.

Zaostávání

 • Řada ORP, kde vzdělávání zaostává za sociální situací, patří do pětiny nejvíce podfinancovaných. Patří sem Přelouč, Česká Třebová, Neratovice nebo Klatovy. Velmi omezené financování ztěžuje boj se sociálními problémy zřejmě i ve Slaném, Rumburku či problematické Bílině - i ony patří mezi podfinancované a zároveň zaostávající ORP.
 • Naopak mezi ORP ve spodní pětině financování nenajdeme ani jedno, ve kterém by byly vzdělávací problémy nižší než by odpovídalo sociální situaci! Financování je zřejmě nutnou, byť ne jedinou podmínkou k překonání sociálního znevýhodnění.

Financování českých škol je obecně postaveno na plošných mechanismech a cílem není kompenzace vzdělávacích a sociálních nerovností. Záleží proto na školách, jak moc chtějí získávat prostředky skrze kompenzační opatření (podpůrná opatření) nebo evropské zdroje (např. šablony). To dále prohlubuje rozdíly mezi územími s inciativnějšími a pasivnějšími lokálními aktéry (ředitelé, učitelé, zřizovatelé).

Sociální problémy podle pásem financování na žáka

Průměr financí a indexů v daném kvintilu

Pásma financováníFinance od státuFinance od obceFinance dotaceZaostávající (% ze všech v daném pásmu)
52-56 tisíc Kč44 573 Kč8218 Kč2006 Kč55 %
56-60 tisíc Kč45 510 Kč10 306 Kč2264 Kč23 %
60-64 tisíc Kč46 890 Kč11 873 Kč2652 Kč16 %
64-68 tisíc Kč48 591 Kč13 990 Kč3035 Kč12 %
68-72,5 tisíc Kč48 890 Kč17 932 Kč3419 Kč13 %
Celá ČR46 263 Kč11 457 Kč2489 Kč22 %

Kam dále?
Jak pochopit souvislost se sociální situací

Sociální problémy ovlivňují příležitosti dětí v rozvoji. Obce mohou děti podporovat skrze lepší vyšší financování škol, které jim umožní využít kvalitní pedagogy nebo podpůrné pracovníky. Jaké ORP mají vysoké sociální problémy a potřebovaly by vyšší finance? Podívejte se na Indexy sociálních problémů.

Financování by mělo také směřovat na nejzávaznější projevy vzdělávací neúspěšnosti jako propadání nebo nedokončování základního vzdělání? Jaké ORP mají vysokou vzdělávací neúspěšnost? Podívejte se na Index vzdělávacích problémů.