Nerovnosti ve vzdělávání můžeme narovnat, jen pokud jim budeme opravdu rozumět.

O projektu

Cíle a smysl projektu

Státním i lokálním institucím a dalším aktérům dáváme do rukou nástroje, které jim pomohou pochopit mikroregionální problémy a trendy v regionech. To jim dovolí problémy i řešit.

Analyzujeme a interpretujeme velké množství dat o vzdělávacích a sociálních problémech. Z těchto kvantitativních a kvalitativních analýz následně vytváříme několik typů nástrojů.

Příběhy vzdělávacího (ne)úspěchu popisují, jak se v Česku vzdělávací výsledky a sociální problémy liší mezi mikroregiony. Cílem je poskytnout širší a odborné veřejnosti data a informace o problematičnosti a důsledcích nerovných šancí dětí v ČR.

Mikroregionální reporty dávají detailní vhled do výzev a příležitostí jednotlivých mikroregionů, které si podle nich nejen mohou aktuální situaci v území zanalyzovat, ale například i nastavit realistické cíle do budoucna pomocí benchmarků “sociálně podobná ORP” a “kam aspirovat”.

Dobré praxe a Desegregace pak dávají konkrétní příklady úspěšných škol a zřizovatelů z Česka a zahraničí, jak snižovat vzdělávací neúspěšnost nebo jak podpořit spolupráci mezi školami a sociálními službami.

V neposlední řadě webová aplikace DataPAQ umožňuje všechna data od řady organizací (ČŠI, MŠMT, MPSV, ČSÚ apod.) detailně a flexibilně analyzovat v jednom přehledném prostředí a díky těmto analýzám činit evidence-based rozhodnutí.

Kdo za projektem stojí?

V projektu organizovaném PAQ Research se spojili sociologové, pedagogové, ekonomové, datoví grafici, copywriteři i programátoři, aby přinesli komplexní pohled na problémy vzdělávací ne/úspěšnosti v České republice.

Alena Šindelářová

Alena Šindelářová

Autorka výpočtů, analýz a analytických reportů pro ORP

Václav Korbel

Václav Korbel

Stojí za výpočty, analýzami, texty i vedením projektu

Jan Vlček

Jan Vlček

Vytvořil datapaq.cz, ve kterém si každý může udělat analýzu

Karel Gargulák

Karel Gargulák

Pomáhá zlepšit vzdělávání přímo v obcích

Jan Zeman

Jan Zeman

Pomáhá zlepšit vzdělávání přímo v obcích

Nina Fabšíková

Nina Fabšíková

Autorka analýz a typologie

Jakub Jetmar

Jakub Jetmar

Přeložil texty do srozumitelného a čtivého jazyka

Daniel Prokop

Daniel Prokop

Autor analýz, na které projekt navazuje

Lea Semerová

Lea Semerová

Navrhuje grafickou podobu webových stránek

Kristína Pšorn Zákopčanová

Kristína Pšorn Zákopčanová

Ukazuje, jak data srozumitelně zobrazit / komunikovat

Michal Zlatkovský

Michal Zlatkovský

Podílel se na současné podobě webových stránek

Štěpán Kment

Štěpán Kment

Spoluautor textů o faktorech úspěchu

Další směřování projektu

V následujících letech chceme nástroje dále doplňovat a rozšiřovat. Budeme především rozšiřovat datovou základnu a funkcionality v prohlížečce DataPAQ a mikroregionálních reportech. Budeme tato data dále ukazovat ve formě celkových indexů a jejich vztahů.

Příběhy vzdělávacího (ne)úspěchu a dobrou praxi plánujeme každý rok aktualizovat, doplňovat a analyzovat další faktory úspěchu.

Chcete se zapojit?

Zpětná vazba a podněty jsou klíčové pro rozvoj projektu, proto se nám ozvěte s nápady na další rozšíření i s připomínkami k existujícím metrikám.

Máte zájem o detailnější analýzu vašeho území či o spolupráci na lokální vzdělávací strategii? Ozvěte se nám.

Spolupráce a poděkování

Tvorba dashboardu je financována grantem TAČR ETA Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů (TL04000332) a kofinancována Nadací České spořitelny, která podporuje i jeho další rozvoj.

V dalším směřování Mapy spolupracujeme s Nadací České spořitelny, Českou školní inspekcí a projektem Partnerství pro vzdělávání 2030+. Za poskytnutí dat děkujeme MŠMT, ČŠI, Agentuře pro sociální začleňování, Platformě pro sociální bydlení a Českému statistickému úřadu.

Logo PAQ ResearchLogo Nadace České spořitelnyLogo TA ČRLogo Česká školní inspekceLogo Partnerství pro vzdělávání 2030+