mapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČRmapavzdelavani.cz: Vzdělávací a sociální problémy ČR

PAQ Research

O projektu

Cíle a smysl projektu

Chceme státním i lokálním institucím a dalším aktérům dát do rukou nástroj, který jim pomůže analyzovat a řešit problémy v regionech. Dalším z našich cílů je taky poskytnout širší a odborné veřejnosti data vysvětlující mikroregionální problémy a podmínky ve vzdělávání.

Velké množství dat o vzdělávacích problémech (propadání, nedokončování ZŠ, absence), či sociálních problémech (exekuce, nezaměstnanost, bytová nouze atd.) a financování základních škol kombinujeme do jednoduchých kompozitních indexů. Ty umožňují lépe chápat regionální strukturu jmenovaných jevů i jejich vzájemné vztahy.

Jedním z hlavních prvků je také nástroj, který umožňuje porovnat vzdělávání v mikroregionech s podobnou sociální situací — zamezujeme tak srovnávání nesrovnatelného. Zkoumáme nejen regionální strukturu, ale i vztahy mezi sociálními a vzdělávacími problémy a financováním. A nepopisujeme pouze kraje či okresy, jdeme na úrovně obcí s rozšířenou působností (ORP). Tedy na úroveň mikroregionů, kde často probíhají klíčové změny.

Kdo za projektem stojí?

V projektu organizovaném PAQ Research se spojili sociologové, ekonomové, datoví grafici, copywriteři i programátoři, aby přinesli zajímavě a jasně prezentovaný pohled na problémy vzdělávací ne/úspěšnosti v České republice.

Daniel Prokop

Daniel Prokop

je autor analýz vzdělanostních nerovností a sociálních problémů, na které projekt navazuje

Václav Korbel

Václav Korbel

výpočty, analýzy i texty. Na této stránce není jediné číslo ani písmeno, které by neprošlo jeho klávesnicí.

Kristína Zákopčanová

Kristína Zákopčanová

poskytla vhled datové novinářky a našla způsob, jak data srozumitelně zobrazit a komunikovat

Lea Michalová

Lea Michalová

se zhostila dvojrole — projekt vedla a navrhla grafickou podobu stránek

Jan Vlček

Jan Vlček

převedl návrhy do webového rozhraní. Stojí za funkčností i ovladatelností celého webu

Miroslav Veith

Miroslav Veith

vytvořil interaktivní mapy, které zobrazují hodnoty v ORP

Aneta Martínková

Aneta Martínková

postarala se o to, aby hlavní texty byly čtivé a srozumitelné

Další směřování projektu

V následujících měsících a letech chceme Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu doplňovat o data o personálních kapacitách škol (pedagogové, podpůrné pozice), práci sociálního systému, společném vzdělávání, využívání předškolní výchovy a dalších oblastí. Budeme tato data ukazovat ve formě celkových indexů a jejich vztahů. Zaměříme se také na jiné typy výsledků vzdělávání než neúspěšnost.

Chceme nabídnout i další funkcionality, které umožní analyzovat, na jaké výsledky by vzdělávání v regionu mohlo aspirovat či jak se situace vyvíjí v čase. Cílem je také nabídnout příklady dobré praxe z úspěšných škol a regionů.

Chcete se zapojit?

Zpětná vazba a podněty jsou klíčové pro rozvoj projektu, proto se nám ozvěte s nápady na další rozšíření i s připomínkami k existujícím indexům.

Máte zájem o detailnější analýzu vašeho území či o spolupráci na lokální vzdělávací strategii? Ozvěte se nám.

Spolupráce a poděkování

Tvorba dashboardu je financována grantem TAČR ETA Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů (TL04000332) a kofinancována Nadací České spořitelny, která podporuje i jeho další rozvoj.

V dalším směřování Mapy spolupracujeme s Nadací České spořitelny, Českou školní inspekcí a projektem Partnerství pro vzdělávání 2030+. Za poskytnutí dat děkujeme MŠMT, ČŠI, Agentuře pro sociální začleňování, Platformě pro sociální bydlení a Českému statistickému úřadu.

Logo PAQ ResearchLogo Nadace České spořitelnyLogo TA ČRLogo Česká školní inspekceLogo Partnerství pro vzdělávání 2030+