Proč záleží na personálním zabezpečení

Podpůrné profese jako psychologové, speciální pedagogové nebo asistenti pedagoga ovlivňují kvalitu vzdělávání. Analýza faktorů úspěchu ukazuje, že v českých školách souvisí s výsledky vzdělávání především přítomnost psychologa nebo speciálního pedagoga.

Ve školách ale tyto pozice zásadně chybí. Jedná se především o periferní regiony krajů a ČR, které jsou zároveň daleko od fakult vzdělávajících tyto profese – Vysočina, Pardubický kraj, periferie Plzeňského, Ústeckého nebo Jihočeského kraje.

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

Školy bez psychologa nebo speciálního pedagoga

<20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

Nedostatek podpůrných pozic po celé ČR

Školní speciální pedagogové s pomocí školních psychologů provádějí diagnostiku SVP, navrhují individuální vzdělávací plány, realizují preventivní a intervenční programy a spolupracují s dalšími odborníky na škole i mimo ni. Pomáhají také v kariérním poradenství a spolupracují s rodiči. Je jich ale nedostatek, a to především ve školách mimo větší města. Většina škol psychology sdílí s dalšími.

67 ORP nemělo žádného školního psychologa a 33 ORP nemělo žádného speciálního pedagoga. Celkem 22 ORP neposkytovalo žákům péči psychologa ani speciálního pedagoga, z nichž osm ORP je v pásmu vysoké a velmi vysoké destabilizující chudoby. Právě v těchto lokalitách je přítomnost dodatečné specializované péče důležitá. Těmito osmi ORP jsou Bílina, Kaplice, Králíky, Nový Bor, Podbořany, Rýmařov, Vimperk a Vítkov. Zato mezi ORP s nejvíce školami s psychology a speciální pedagogy se řadí Brno (71 %), Český Těšín (71 %) nebo Otrokovice (67 %).

Přítomnost podpůrných pozic psychologa a speciálního pedagoga souvisí s výsledky vzdělávání, ukazuje analýza faktorů úspěchu. Získání podpůrných pozic ve školách je nicméně závislé na řadě faktorů: blízkosti od pedagogické fakulty, ochotě škol se zapojovat do šablon a nést administrativní nároky či práci školských poradenských zařízení. Potíže se systémovou podporou vysvětlujeme na blogu.

ORP, která překonávají neúspěch, často mají lepší zabezpečení psychologem nebo speciálním pedagogem oproti sociálně podobným ORP. To je příklad Orlové, Karviné nebo Bohumína, kde půlka škol má obsazenou alespoň jednu z pozic, zatímco v sociálně podobných ORP to je pouze jedna čtvrtina. Lépe je na tom také Litvínov nebo Trutnov než podobné mikroregiony.

Proč je důležité mít ve škole silný podpůrný tým?

Podle meta-analýzy Education Endowment Foundation (EEF) existují silné důkazy o tom, že podpůrné pozice ve školách mohou mít pozitivní dopad na akademické i sociálně-emocionální výsledky žáků (Cullen et al., 2020).

Studie ukazují, že školní psychologové a speciální pedagogové mohou pomoci identifikovat potřeby žáků a navrhnout vhodná podpůrná opatření, poskytovat individuální nebo skupinovou intervenci zaměřenou na rozvoj dovedností nebo změnu chování nebo například podporovat spolupráci mezi žáky, rodiči a učiteli.

Jak zvyšovat počty psychologů a speciálních pedagogů?

  • V Ostravě, kde 60 % škol zaměstnává psychologa či speciálního pedagoga, se ukazuje, jak důležitá je podpora zřizovatele při vytváření dobrých pracovních podmínek: „Díky tomu, že psychology dlouhodobě podporujeme a ví se to, získáváme komparativní výhodu, protože tito lidé chtějí v Porubě být a vědí, že jim Poruba zajistí odborný růst. Pomáháme školám psychologa sehnat a určité období, třeba 6 měsíců, psychologa zaplatit. Než si vyřídí šablony, my ho platíme. Taková garance, že škola, která chce, vždy tu pomoc dostane,“ říká místostarosta jedné z úspěšných lokalit.
  • Úloha zřizovatele (vedoucí odboru školství) byla klíčová také v Otrokovicích, kde měli v roce 2022/23 podle dat PAQ Research největší podíl škol se školním psychologem (cestu za tímto úspěchem popisujeme v příběhu dobré praxe). Stalo se tak díky aktivitě vedoucí odboru školství, která aktivně pracovala na zvědomování potřeb škol před politickým vedením obcí. Ředitelé na setkáních upozorňovali na prioritu duševního zdraví a nedostatky projektového financování. Zřizovatelé navštěvovali školy a uvědomili si význam práce specialistů. Výsledkem je funkční systém podpory, ve kterém nemá psycholog úvazek rozdělený na 3 školy a jeho práce má požadovaný efekt. Tímto postupem se podařilo na 15 z 20 škol v celém ORP zajistit školní psychology na plný úvazek. Zbytek malotřídek a menších škol se domluvil na sdílení psychologů.
  • Ministerstvo školství připravilo novou koncepci financování pozic školních psychologů a speciálních pedagogů na základních školách. Do roku 2024 by měly být financovány prostřednictvím peněz z evropských fondů, od roku 2025 již přímo ze státního rozpočtu. Škola obdrží dle počtu žáků finanční prostředky na daný úvazek, který bude moci ředitel školy rozdělit mezi tyto dvě pozice. Cílem je zajistit dostupnost kvalifikovaných odborníků pro podporu inkluzivního vzdělávání na všech základních školách.