Analytické zprávy pro ORP

Druhé vydání, 2024

Lokální aktéři potřebují kvalitní data a informace. Často k nim ale nemají přístup. Rozhodli jsme se to změnit. Pro všech 206 obcí s rozšířenou působností (ORP) jsme připravili původní analytické zprávy. Na více než 50 klíčových ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách. Výsledky porovnáváme s mikroregiony s podobnou sociální strukturou. A ukazujeme realistické cíle, kam se může ORP posouvat. Poprvé jsme reporty vydali na podzim 2022, na jaře 2024 aktualizovali a rozšířili.

Starší verze analytických reportů

Semináře v mikroregionech

Na analytické reporty navazujeme s našimi semináři. Přijedeme i k vám. Pomůžeme s orientací v datech, probereme společně palčivé otázky, vymyslíme další postup.

Pomoc s interpretací analytické zprávy

Narážíte na matoucí ukazatel, interpretaci nebo vás zajímá cokoliv dalšího? Ozvěte se:

Jan Zeman

Jan Zeman

jan.zeman@paqresearch.cz
+420 605 404 273