Analytické zprávy pro ORP

První vydání, 2022

Podívejte se na nejnovější verzi analytických reportů

Lokální aktéři potřebují kvalitní data a informace pro rozhodování vedoucí ke zvýšení vzdělávací úspěšnosti v regionu. Proto jsme připravili analytické zprávy pro všech 206 obcí s rozšířenou působností, které na více než 50 klíčových ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách v mikroregionu. Výsledky porovnáváme s mikroregiony s podobnou sociální strukturou a na jejich základě vypočítáváme realistické cíle, kam se může mikroregion posouvat.

Máte zájem o pomoc s interpretací analytické zprávy?

Ozvěte se našemu kolegovi Janu Zemanovi a zjistěte víc o možnostech spolupráce.

Jan Zeman

Jan Zeman

jan.zeman@paqresearch.cz
+420 605 404 273