Kde překonávají podmínky a kde zaostávají

Výsledky vzdělávání do velké míry ovlivňují sociální podmínky – destabilizující chudoba a sociální znevýhodnění. V některých mikroregionech (Litvínov, Kadaň) ovšem dokážou sociální podmínky překonávat. Jinde vzdělávání naopak zaostává. Pro každou obec s rozšířenou působností (ORP) jsme spočítali, jak by měla vypadat vzdělávací neúspěšnost a výsledky testování vzhledem k sociálním podmínkám – a čísla porovnali s realitou. Z těchto zjištění plynou i doporučení — některé mikroregiony musí zapracovat na výchozí sociální situaci rodin, jiné zejména na vzdělávacích podmínkách.

Zhruba polovina ORP má výsledky odpovídající tamním podmínkám. V 20 ORP jako Litvínov nebo Bruntál dokážou nad očekávání předcházet vzdělávací neúspěšnosti. V dalších 18 ORP jako Praha nebo Luhačovice zase dosahují nad očekávání vysokých výsledků testů. Bohužel však převládají ORP, které mají nadměrný neúspěch nebo zaostávají ve výsledcích testování. Nejkritičtější kategorii představují obce, ve kterých se obě podoby zaostávání spojují. Nejčastěji se nachází na periferiích Plzeňského a dalších krajů. Zjištění ukazují, které ORP musí zapracovat na své sociální politice, a kde by se měli zaměřit na vzdělávání.

Zvolte ukazatel:

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

výrazně vyšší než očekávaná
mírně vyšší než očekávaná
odpovídající
mírně nižší než očekávaná
výrazně nižší než očekávaná

Hlavní zjištění

 • Sociální problémy vysvětlují přibližně 80 % rozdílů vzdělávací neúspěšnosti a 50 % výsledků testování mezi regiony. Ve většině regionů vzdělávací neúspěšnost i výsledky testování odpovídají sociálním podmínkám. Přibližně čtvrtina ORP však zaostává co do vzdělávací neúspěšnosti a pětina ORP co do výsledků testování. Jedná se o ORP v Plzeňském kraji, ostrůvky zaostávání však můžeme najít ve většině republiky. Oba typy zaostávání se často nekumulují, ale jednotlivě trápí různá ORP.
 • Překonávat sociální podmínky dokáže zhruba desetina ORP. Relativně nižší vzdělávací neúspěšnost nacházíme ve strukturálně znevýhodněných ORP Ústeckého (Kadaň, Litvínov) a Moravskoslezského kraje (např. Rýmařov, Krnov, Bruntál). V nich se často snaží o zlepšení sociální a vzdělávací situace omezením segregace, prací s komunitami, předškolním vzděláváním a zapojením sociální práce. (Detailnější popis na webu Desegregace.cz).
 • Lepší výsledky testování, než by odpovídalo sociální situaci, mají často velká města (Praha, Brno, Olomouc). To může souviset s kvalitou škol i sociálním a kulturním kapitálem rodičů, kteří se více zapojují do vzdělávání či platí různé školní aktivity.
 • Zaostávání za sociálními podmínkami může souviset se schopností sociálního systému obcí a krajů pomáhat rodinám v nouzi, příčiny mohou být i v samotném vzdělávání. Může jít o kvalitu řízení škol, dostupnost kvalitních učitelů, psychologů či předškolní péče. To se daří v Klášterci nad Ohří, Tanvaldu nebo Obrnicích u Mostu. Důvodem mohou být také velké rozdíly v kvalitě škol, kdy sociálně znevýhodněné děti končí na horších či částečně segregovaných školách. Důležitost jednotlivých faktorů pro různé typy ORP mapuje sekce Faktory úspěchu.
 • Oba typy zaostávání kumuluje relativně málo ORP. Jde o Žatec, Tachov, Stod nebo Humpolec. Jde o ORP s vysokými i nízkými sociálními problémy. Řešení proto budou specifická pro jednotlivé regiony a detailněji se jim věnují mikroregionální analytické reporty.
 • Kvalita vzdělávání často odpovídá sociálním podmínkám v ORP s velkými sociálními problémy. Patří mezi ně Cheb, Havířov nebo Chomutov. V těchto místech nelze na zlepšení vzdělávání rezignovat, ale musí se zaměřit i na řešení výchozích sociálních problémů rodin. Jak rodiny podpořit a provázet popisujeme na příkladu z Kadaně.

Kde vzdělávání zaostává za sociálními podmínkami

 1. Kombinace zaostávání v ORP Plzeňského kraje
  V ORP Tachov, Rokycany nebo Stod se kombinuje jak vyšší neúspěšnost, tak nižší výsledky testování vzhledem k sociálním podmínkám. Je to jediný kraj v Česku s více než dvěma ORP, které zaostávají v neúspěšnosti i výsledcích testování.
 2. Relativně vyšší neúspěšnost v periferiích republiky i krajů
  V neúspěšnosti zaostávají periferie. Může jít o příhraniční oblasti (Frýdlant, Vandsdorf, Trhové Sviny nebo Jeseník) i vnitřní periferie krajů (Slaný, Mnichovo Hradiště, Podbořany nebo Hlinsko). V takových ORP nalezneme typicky jen jeden typ zaostávání.

Kde vzdělávání sociální podmínky překonává

 1. Moravskoslezský kraj snižuje neúspěšnost
  Mezi úspěšnými regiony Moravskoslezského kraje nalezneme dvě skupiny. První jsou ORP s velkými sociálními problémy, jako Bruntál, Krnov nebo Orlová, které dokážou i díky snižování sociálního vyloučení a koordinovanému přístupu omezovat vzdělávací neúspěšnost. Druhá část jsou ORP s průměrnými sociálními problémy (např. Nový Jičín, Frýdek-Místek), které dokážou dosahovat velmi nízkých hodnot vzdělávací neúspěšnosti. Opava kromě neúspěšnosti dokáže nad očekávání zvyšovat výsledky testování.
 2. Velká krajská města
  Praha, Brno, Olomouc a další velká krajská města dokážou sociální podmínky překonávat ve výsledcích testování. V těchto oblastech situaci ovlivňuje sociální a kulturní kapitál rodin, které posilují formální i neformální učení dětí a vytvářejí tlak na kvalitu škol. Na druhou stranu i ve velkých městech existují významné rozdíly v kvalitě škol. Výsledků velkých krajských měst lze dosáhnout také kvalitou výuky ve škole, jak popisují příklad dobré praxe z Hlučína a Ludgeřovic.
 3. Ostrůvky úspěšných
  Některá ORP mimo výše zmíněné dokážou překonávat sociální podmínky. U vzdělávací neúspěšnosti se jedná o Děčín, Poděbrady, Lipník nad Bečvou nebo Náměšť nad Oslavou. U výsledků testování pak například Kyjov nebo Žďár nad Sázavou. U nich se strategie mohou lišit – může se jednat jak o specifika regionu, tak o kvalitu řízení. Blíže se podmínkám a faktorům věnují mikroregionální reporty.
 4. Žádné ORP výrazně nepřekonává sociální podmínky v neúspěšnosti i výsledcích testování
  V Česku neexistuje žádné ORP, kde by byla vzdělávací neúspěšnost výrazně nižší a testování výrazně lepší vzhledem k sociálním podmínkám. Pouze Opava a Lipník nad Bečvou mírně překonávají hodnoty v obou ukazatelích. Jedním z důvodů je i to, že ORP s vysokými sociálními problémy více trápí neúspěšnost, proto se zaměřují výrazně na její redukci. Může jít o spolupráci vzdělávání a sociální práce nebo zabezpečení podpůrných pozic. ORP s nízkými sociálními problémy se mohou zase zaměřovat na výsledky testování, které je více spojeno s pedagogickou prací.

Definice a smysl Výsledků vzhledem k sociálním podmínkám

PAQ Research vypočítává pomocí regresní analýzy, jestli je vzdělávací neúspěšnost a výsledky testování vyšší, nižší, anebo odpovídají sociální situaci regionu. Analýza predikuje, jak vysoká by měla být vzdělávací neúspěšnost a výsledky s danou úrovní destabilizující chudoby a socioekonomického znevýhodnění. Tato predikovaná vzdělávací neúspěšnost a výsledky se porovnávají se skutečnou hodnotou neúspěšnosti/výsledků. Podle rozdílu predikované a skutečné hodnoty dělíme ORP do pěti skupin. U vzdělávací neúspěšnosti, jestli je výrazně nebo mírně vyšší než predikovaná, kde neúspěšnost odpovídá (přibližně stejná skutečná a predikovaná) a kde je mírně nebo výrazně nižší, než odpovídá sociální situaci (skutečná nižší než predikovaná). U výsledků testování pak, jestli výsledky jsou výrazně nebo mírně vyšší než by odpovídalo sociální situaci, odpovídají, anebo jsou mírně nebo výrazně nižší vzhledem k sociální situaci. U zhruba 10 % ORP nemáme dostatečný vzorek, abychom mohli vypočítat výsledky testování, a tedy ani jejich vztah vzhledem k sociálním podmínkám.